Zarządzenie Nr 73/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 73/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę