Zarządzenie Nr 74/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 74/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie