Zarządzenie Nr 75/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 75/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18.12.2018 r.