Zarządzenie nr 81/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2020 r.

Zarządzenie nr 81/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2020 r.