Zarządzenie nr 80/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028

Zarządzenie nr 80/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028