Zarządzenie Nr 8/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.02.2019 r. w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwot

Zarządzenie Nr 8/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.02.2019 r. w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, określenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w roku 2019