Zarządzenie Nr 81a/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu finansowego: budżetu Miasta Pusczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu

Zarządzenie Nr 81a/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu finansowego: budżetu Miasta Pusczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.