Zarządzenie Nr 82/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykow