Zarządzenie Nr 85/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia procedury kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych z

Zarządzenie Nr 85/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia procedury kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.