Zarządzenie Nr 86/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.12.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień awans

Zarządzenie Nr 86/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.12.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień awansu nauczyciela mianowanego