Zarządzenie Nr 87/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 87/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę