Zarządzenie Nr 88/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 88/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia