Zarządzenie Nr 91/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2020 r.

Zarządzenie Nr 91/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2020 r.