Zarządzenie Nr 94/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2020 r.

Zarządzenie Nr 94/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2020 r.