Zarządzenie Nr 95/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 95/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.