Zarządzenie Nr 97/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu admin

Zarządzenie Nr 97/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.