Zarządzenia Nr 68/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczy

Zarządzenia Nr 68/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.