Zarządzenia nr 99/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2021 r.

Zarządzenia nr 99/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2021 r.