Zarządzenie Nr 101b/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wydania planu finansowego:

Zarządzenie Nr 101b/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wydania planu finansowego: budżetu MIasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.