Zarządzenie Nr 102/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwal

Zarządzenie Nr 102/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.