Zarządzenie Nr 10/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 94/19/VIII

Zarządzenie Nr 10/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 94/19/VIII z dnia 23.12.2019 r.