Zarządzenie Nr 104/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/20/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie planu finansowego budżetu Miast

Zarządzenie Nr 104/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/20/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu adminstracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 rok.