Zarządzenie Nr 104a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2020 r.

Zarządzenie Nr 104a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2020 r.