Zarządzenie Nr 106/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu półkolonii zimowych organizowanych przez Miasto Puszczykowo.

Zarządzenie Nr 106/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu półkolonii zimowych organizowanych przez Miasto Puszczykowo.