Zarządzenie Nr 107/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 r.

Zarządzenie Nr 107/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 r.