Zarządzenie Nr 108/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na reliazację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 r.

Zarządzenie Nr 108/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na reliazację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2021 r.