Zarządzenie nr 111/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustaletnia szacunkowych wartości księgowych 1 m2 grutnów komunalnych oraz nieruchomości nabywanych

Zarządzenie nr 111/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustaletnia szacunkowych wartości księgowych 1 m2 grutnów komunalnych oraz nieruchomości nabywanych przez Miasto Puszczykowo w drodze darowizny.