Zarządzenie nr 112/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie nr 112/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.