Zarządzenie Nr 11/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 11/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie