Zarządzenie Nr 116/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.

Zarządzenie Nr 116/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.