Zarządzenie Nr 118/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

Zarządzenie Nr 118/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.