Zarządzenie Nr 119/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury.

Zarządzenie Nr 119/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury.