Zarządzenie Nr 12/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.01.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 12/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.01.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczykowie