Zarządzenie Nr 13/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 13/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe