Zarządzenie Nr 14/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 14/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę