Zarządzenie Nr 15/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 15/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie