Zarządzenie Nr 16/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 16/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej