Zarządzenie Nr 19/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także

Zarządzenie Nr 19/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo