Zarządzenie Nr 21/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 21/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie