Zarządzenie Nr 22/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 17/20/VIII

Zarządzenie Nr 22/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 17/20/VIII z dnia 29.01.2020 r.