Zarządzenie Nr 23/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2020 r.

Zarządzenie Nr 23/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2020 r.