Zarządzenie Nr 24/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 24/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Puszczykowie