Zarządzenie Nr 25/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 25/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe