Zarządzenie Nr 28/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr 28/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo