Zarządzenie Nr 29/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.03.2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 11/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie Regulaminu gospodarowania środka

Zarządzenie Nr 29/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.03.2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 11/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Puszczykowa.