Zarządzenie Nr 30/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w szkołach lub placówkach na czas oznaczony

Zarządzenie Nr 30/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w szkołach lub placówkach na czas oznaczony.