Zarządzenie Nr 31/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa.

Zarządzenie Nr 31/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa.