Zarządzenie Nr 32/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Zarządzenie Nr 32/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.