Zarządzenie Nr 3/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 2/18/VIII z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia

Zarządzenie Nr 3/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 2/18/VIII z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez Miasto Puszczykowo