Zarządzenie nr 33/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do zbycia nieruchomości, stanowiących własność Miasta Puszczykowa

Zarządzenie nr 33/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do zbycia nieruchomości, stanowiących własność Miasta Puszczykowa